Videos

qlks

[video] Tại sao phải quản lý kháng sinh?

Sử dụng kháng sinh một cách rộng rãi không cần kê toa và thiếu các hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kháng thuốc của vi khuẩn. Tuy nhiên, theo một khảo sát của WHO, chỉ một phần tư các nước trên thế giới có kế hoạch đầy đủ để chống lại sự đề kháng của kháng sinh.

Screen Shot 2015-04-14 at 02.29.48

[Video] Kháng sinh họ Beta-lactam: Cơ chế hoạt động và sự đề kháng thuốc

Beta-lactam là họ kháng sinh được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, tập hơp tất cả các tác nhân kháng khuẩn chứa vòng beta lactam trong cấu trúc phân tử. Kháng sinh họ Beta-lactam thể hiện tác động diệt khuẩn thông qua việc ức chế quá trình sinh tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Và vi khuẩn cũng có thể phát triển khả năng kháng thuốc theo nhiều cơ chế khác nhau