quản trị

Screen Shot 2015-05-14 at 15.55.23

Hệ thống quản lý sự cố – rủi ro tại các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế

Môi trường y tế là một môi trường nguy cơ cao – nơi các sai sót có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào từ khâu chẩn đoán cho đến điều trị. Có thể khẳng định rằng ở bất cứ công đoạn nào của mọi qui trình khám bệnh, chữa bệnh đều chứa đựng các nguy cơ tiềm tàng cho người bệnh.