OTC

Rx to OTC

Khuynh hướng chuyển đổi từ thuốc kê toa sang không kê toa

Việc chuyển đổi các thuốc từ dạng kê đơn sang dạng không kê đơn có thể sẽ trở thành một khuynh hướng trong tương lai. Tại một số quốc gia ở Châu Âu, các thuốc điều trị cao cholesterol, hội chứng ruột kích thích và đau nửa đầu đã có mặt trên thị trường dưới dạng không kê đơn. Đi kèm với xu thế này, vai trò của công nghệ thông tin dược và người dược sĩ cộng đồng ngày càng trở nên quan trọng trong việc giúp bệnh nhân lựa chọn đúng sản phẩm OTC để tự điều trị.