Gout

gout-lg

Hội đồng FDA đồng thuận trong việc phê duyệt thuốc điều trị gout của Astrazeneca

Hội đồng cố vấn FDA đã chấp thuận thuốc điều trị gout của AstraZeneca với 10 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Tất cả 10 thành viên chấp thuận thuốc lesinurad đề nghị FDA yêu cầu AstraZeneca cung cấp các nghiên cứu lâm sàng để đánh giá hiệu quả và tính an toàn lâu dài sau khi thuốc được lưu hành.