fentanyl

Up_and_Away_Poster

Miếng dán fentanyl có thể gây tử vong cho trẻ em

Được thiết kế để giải phóng thuốc từ từ trong vòng 72 giờ. Nhưng nếu miếng dán vô tình bị nuốt phải, fentanyl có thể giải phóng một cách ồ ạt qua ruột và gây ra những hậu qủa nghiêm trọng. Tỷ lệ hấp thu và tính trầm trọng của độc tính phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với niêm mạc đường tiêu hóa và việc nuốt hay nhai miếng dán.