dabigatran

warfarin

Warfarin và 12 điều có thể bạn chưa biết

Được phê duyệt và đưa vào sử dụng hơn 40 năm nay, Warfarin, một thuốc kháng đồng đường uống được chỉ định trong phòng ngừa các huyết khối có thể dẫn đến tử vong. Việc điều trị kháng đông với warfarin ngày nay có nhiều lựa chọn về thuốc generic giá rẻ hoặc có thể chuyển đổi sang các thuốc kháng đông thế hệ mới với nhiều ưu điểm hơn.

MUSE(R) Report

Chảy máu nặng với dabigatran và rivaroxaban trong thế giới thực ở bệnh nhân rung nhĩ

Tỷ lệ chảy máu ở bệnh nhân (BN) rung nhĩ sử dụng thuốc kháng đông đường uống mới (NOAC) đã được mô tả trong các thử nghiệm lâm sàng (TNLS) nhưng tỷ lệ này trong thế giới thực còn chưa rõ. Một nghiên cứu được tiến hành nhằm mụch đích báo cáo tỷ lệ chảy máu nặng ở những BN uống NOAC trong thế giới thực trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe lớn để phản ánh tỷ lệ này trong thế giới thực.

Blood-Clot

Tóm tắt khuyến cáo ESC/ESA 2014 về kháng kết tập tiểu cầu và kháng đông*

Các thuốc kháng đông mới đường uống (NOAC) đều có thời gian khởi phát hoặc hết tác động đã được xác định tốt và thời gian bán hủy sinh học lại ngắn, nên cầu kháng đông quanh PT hầu hết không cần thiết. BN có nguy cơ huyết tắc cao là 1 ngoại lệ cho quy luật này và việc can thiệp PT cần phải trì hoãn vài ngày.