CDC

trends

5 xu hướng chính của ngành dược hiện nay

Sự bùng nổ của bệnh sởi và Ebola trong năm 2014 nêu bật tầm quan trọng của vắc-xin hay giá thuốc generic sẽ không con rẻ như trước đây và tương lai của cá nhân hoá thuốc điều trị theo từng bệnh nhân là những xu hướng chính của ngành dược trong thời gian tới.