Bộ y tế

byt

Tại sao nên mua bảo hiểm Y Tế?

Tại trang facebook fanpage của Bộ trưởng Bộ Y Tế Việt Nam, đã đăng tải phần hỏi và trả lời rất rõ ràng, ngắn gọn về việc tham gia bảo hiểm y tế. Đầu năm 2015 là thời điểm áp dụng luật bảo hiểm y tế mới, do vậy nắm bắt về luật hiện hành sẽ giúp ích cho mọi người trong việc sử dụng và hưởng quyền lợi từ hệ thống bảo hiểm khi tham gia khám chữa bệnh.

bo-y-te-logo

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh từ Bộ Y Tế

Bộ y tế vừa ban hành Hướng dẫn sử dụng kháng sinh đi kèm với công văn số 708/QĐ-BYT ký ngày 2 tháng 3 năm 2015. Hướng dẫn này được đăng tải tại trang web của Cục quản lý khám chữa bệnh, tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh sẽ được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong cả nước