Alzheimer

bbb

Hướng đi mới để “vận chuyển” thuốc qua hàng rào máu não

Hàng rào máu não (blood-brain barrier – BBB) là rào cản chính để vận chuyển thuốc đến hệ thần kinh trung ương. Trong một nghiên cứu gần đây, Watts cùng các cộng sự đã xác định những protein được tạo ra với nồng độ cao tại hàng rào máu não, bao gồm các CD98 chuỗi nặng (CD98hc), được sử dụng như các receptor-mediated transcytosis (RMT) giúp các kháng thể điều trị đi qua được hàng rào máu não, từ đó nâng cao khả năng hấp thu tại não.

Memory loss due to Dementia and Alzheimer's disease with the medical icon of a group of three dimensional cubes in the shape of a human head and brain losing function as thoughts and mind disapearing in the air.

[CME] Alzheimer: từ bệnh học đến lâm sàng

Bệnh Alzheimer (Alzheimer’s Disease – AD) là một trong những bệnh đáng sợ và ảnh hưởng nghiệm trọng nhất đối với tuổi già. Bài viết này sẽ cung cấp kiến thức cập nhật về lĩnh vực này, nhấn mạnh trọng điểm các nhà lâm sàng cần biết khi chẩn đoán, tiêu chuẩn hiện tại về điều trị và việc chăm sóc bệnh nhân Alzheimer trong tương lại.