Chuyên mục
Bệnh học

obesity

Hệ vi sinh đường ruột, Kháng sinh và Béo phì

Béo phì là một vấn đề sức khỏe lớn trên toàn cầu nhưng nền tảng của vấn đề này phức tạp hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Yếu tố dinh dưỡng và di truyền đóng vai trò một phần trong sự tiến triển của béo phì, điều này giải thích vì sao những năm gần đây trọng tâm được chuyển sang hàng tỉ vi khuẩn ở đường ruột con người và những ảnh hưởng có lợi của chúng trong việc thu nhận năng lượng và tín hiệu chuyển hóa. Một nghiên cứu của Cox và cộng sự chỉ ra rằng việc sử dụng penicillin liều thấp lúc trẻ tuổi cảm ứng tác động kéo dài đến kết cấu cơ thể do thay đổi hệ vi sinh đường ruột.