Chuyên mục
Nghề nghiệp

CV

Cách viết CV ngành Dược thành công

Trong ngành Dược, nhân viên mới được tuyển dụng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng và tính cách. Trong đó, chất lượng CV đóng một phần quan trọng, có thể cho bạn cơ hội được phỏng vấn hoặc làm bạn bị loại ngay từ vòng gửi xe.

workwus

Khởi nghiệp trong ngành dược

Trong ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu, các cơ hội nghề nghiệp hết sức đa dạng được dành cho nguồn nhân lực thuộc nhiều ngành khác nhau. Người dược sĩ được đánh giá cao trong công việc nhờ vào sự hiểu biết của họ về khoa học tiền lâm sàng, quá trình phát triển thuốc, cấp phép thuốc và cách thức bệnh nhân sử dụng các loại thuốc được kê toa.