Trương Lê Thuỳ Nguyên

I cover the science behind drug development

Rx xin giới thiệu độc giả các bài viết được đăng bởi Trương Lê Thuỳ Nguyên

Screen Shot 2015-05-01 at 10.37.44

[Nghiên cứu] Nhập viện vì nhiễm độc gan do thuốc: liên kết Y-code với dữ liệu dược học để xác định loại thuốc liên quan

Những ca nhập viện liên quan đến một phản ứng có hại của thuốc thường được mã hóa trong Phân loại quốc tế về bệnh bằng các mã Y (Y-code), biểu thị loại thuốc được cho gây ra phản ứng có hại. Việc liên kết các dữ liệu của bệnh viện và bệnh nhân ngoại trú có thể các xác định cụ thể loại thuốc gây bệnh nhưng khả năng nhận biết các loại thuốc gây bệnh như thế này không được đánh giá trước đây.