Quỳnh Hoa Phạm

Rx xin giới thiệu độc giả các bài viết được đăng bởi Quỳnh Hoa Phạm

Screen Shot 2015-04-05 at 04.24.03

Một ngày của First-Line Manager (FLM)

First Line Manager hay District Manager hay Quản lý địa bàn là một công việc không hề dễ dàng, dù vai trò người quản lý đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ. Trở thành một FLM là một chặng đường bền bỉ cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi vì FLM sẽ trở thành người trung gian giữa văn phòng và địa bàn thực tế, và việc luôn đứng ở giữa 2 tầng áp lực không phải lúc nào cũng là một trải nghiệm dễ dàng.

Pink Breast Cancer Awareness Ribbon

Nghiên cứu về trị liệu đích trong ung thư bằng MicroRNA

MicroRNA (miRNA) là RNA thuộc phân nhóm RNA điều hòa biểu hiện gen. Trong hơn 2 thập kỉ qua, các nhà khoa học đã tìm ra hơn 1500 miRNA của con người. Mỗi miRNA điều khiển hàng trăm biểu hiện gen thông qua gắn kết miRNA – mRNA. Những gen không tham gia phiên mã này điều hòa rất nhiều hoạt động sinh học như: sự hình thành, phát triển, biệt hóa và thậm chí là cái chết của tế bào.