Anh Nguyễn

Rx xin giới thiệu độc giả các bài viết được đăng bởi Anh Nguyễn

Screen Shot 2015-04-11 at 17.24.01

[Học online] Mời tham dự khoá học “Đái tháo đường – Một thách thức toàn cầu”

Bệnh đái tháo đường là một vấn đề về sức khoẻ xảy ra ở phạm vi toàn cầu và ngày càng gia tăng ở nước giàu lẫn nước nghèo. Theo IDF (International Diabetes Federation) số lượng người mắc đái tháo đường năm 2014 khoảng 387 triệu người, trong số đó 46.3% là chưa được chẩn đoán; con số này dự đoán sẽ gia tăng thêm 205 triệu người vào năm 2035.

teen-getting-vaccinated

Gardasil 9 – Vaccine HPV được phê duyệt tại châu Âu

Hiệu quả của Gardasil 9 được đánh giá trong 4 thử nghiệm lâm sàng chính và độ an toàn được thực hiện trong bảy nghiên cứu trên 23000 bệnh nhân. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Gardasil 9 được thực hiện trên việc bảo vệ khỏi bệnh gây ra bởi HPV chủng 31, 33, 45, 52 và 58; đồng thời cũng đánh giá xem Gardasil 9 tiếp tục bảo vệ chống lại các chủng 6, 11, 16, 18 khi so sánh với Gardasil.